Home > 板橋館 > 營業項目 > 新娘秘書服務

營業項目

新娘秘書服務

 

新娘秘書服務

 

 

新娘秘書服務午宴/2造型 12000 元 起

 

 

新娘秘書服務午宴/3造型  14000 元 起

 

 

新娘秘書服務晚宴/3造型  17000 元 起

 

 

(預約新娘秘書包套含女性一名 及 男士一名免費妝髮)

 

 

以上費用不包含安瓶、鐘點及指定老師服務費

 

 

 

到府新娘單妝髮服務 6000 元 起

 

 

限  北部、中部宜蘭、花東  地區