Home >關於藝彩 >分店營業特色

關於藝彩

分店營業特色

板橋館營業項目:
自助婚紗攝影 / 新娘秘書 / 整體造型專長培訓 / 彩妝造型服務 / 企業尾牙造型妝髮              02-2964-2298 

 

宜蘭館營業項目:
新娘秘書 / 整體造型專長培訓 / 彩妝造型服務 / 企業尾牙造型妝髮 洗剪燙染護     03-932-5319

 

彰化館營業項目:
新娘秘書 / 整體造型專長培訓  / 彩妝造型服務 / 企業尾牙造型妝髮                                        0980-239-976 


花東服務處營業項目:
新娘秘書 / 整體造型專長培訓  / 彩妝造型服務 / 企業尾牙造型妝髮                              0919-510-145

 //////////                              02    020222